Main Menu

Psychologia

Psychologia

Pochodzi od greckich słów: psyche, co oznacza duszę, i logos, czyli słowo, naukę. Dorobek psychologii pomaga nam w wielu obszarach życia – od zwiększenia komfortu funkcjonowania na co dzień po uporanie się z problemami natury psychicznej.

Jako psycholog najczęściej pracuję z osobami dorosłymi, które chcą:

  • lepiej radzić sobie ze swoimi reakcjami na stres,
  • bardziej rozumieć swoje emocje i umieć nad nimi panować,
  • być bardziej asertywnymi w relacjach z ludźmi,
  • skuteczniej radzić sobie z konfliktami i zachowaniami innych,
  • czerpać więcej radości z życia pomimo różnych wymagających doświadczeń.

Jak wygląda praca ze mną?

Spotkania odbywają się w odstępach tygodniowych lub dwutygodniowych, w gabinecie lub online (np. Skype, WhatsApp, Zoom). W swojej pracy korzystam przede wszystkim z Racjonalnej Terapii Zachowania, narzędzi o potwierdzonej skuteczności w psychologii klinicznej oraz różnych narzędzi podejść humanistycznych.

W jakim zakresie potrzebujesz wsparcia?