Main Menu

Rozwój zawodowy

Rozwój zawodowy

To obszar wiedzy i doświadczeń, który pomaga ludziom w realizacji siebie w sferze zawodowej oraz podejmowaniu wyborów na ścieżce rozwoju edukacyjnego i zawodowego.

Jako psycholog z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie zawodowym szczególnie często pracuję z osobami, które:

  • chcą odkryć i jeszcze mocniej wykorzystywać swoje predyspozycje i preferencje zawodowe,
  • pragną pracować z Sensem i szukają możliwości dla siebie na rynku pracy,
  • potrzebują wsparcia na etapie zmiany i poszukiwania pracy,
  • myślą o własnej firmie bądź organizacji pozarządowej i chcą doprecyzować pomysły.

Jak wygląda praca ze mną?

W zależności od celu i potrzeb proces trwa 1–5 spotkań. Spotkania odbywają się w odstępach tygodniowych lub dwutygodniowych, w gabinecie lub online (np. Skype, WhatsApp, Zoom).

Najczęstszy model pracy składa się z trzech etapów. Pierwszy etap to praca nad bilansem zasobów, diagnozą predyspozycji i preferencji zawodowych, analizą ważnych dla Klienta kwestii w aktywności zawodowej. Na drugim etapie towarzyszę w generowaniu pomysłów i celów. Etap trzeci to racjonalny plan działania i opracowanie elementów potrzebnych w działaniu. W pracy korzystam z narzędzi zebranych w trakcie 20-letniego doświadczenia zawodowego w tym obszarze oraz z własnych narzędzi autorskich.

W jakim zakresie potrzebujesz wsparcia?