Main Menu

Szkolenia, terningi, warsztaty

Szkolenia • Treningi • Warsztaty

To obszar działalności, który ma szansę wyposażać Uczestników w narzędzia służące rozwojowi i dobremu życiu, a przede wszystkim we wzajemną synergię i wsparcie. Mnie daje mnóstwo satysfakcji.

Jako trener i szkoleniowiec zapraszam do współpracy:

  • osoby indywidualne – prowadzę szkolenia na sali szkoleniowej i online,
  • instytucje pomocy społecznej, opieki zdrowotnej i instytucje publicznych służb zatrudnienia realizujące szkolenia w zakresie narzędzi psychologicznych, wykorzystywanych w pracy z klientami,
  • instytucje publiczne, firmy prywatne i NGO realizujące projekty z zakresu kompetencji społecznych, treningów interpersonalnych i rozwojowych, warsztatów wspierających poruszanie się po rynku pracy.